Zelfsturend team

Zelfsturend team

Zelfsturend team

Eigenlijk is de term 'zelfsturend' behoorlijk misleidend. Beter zou men kunnen spreken van 'samensturend'. Dat is namelijk precies wat het werken in een dergelijk team tot uitdaging maakt. Was het maar waar, dat je alleen maar zelfsturend hoefde te zijn! Hoewel in de praktijk blijkt dat ook dat al een behoorlijk appèl doet op persoonlijk leiderschap, wat voor behoorlijk wat teamleden best nieuw is.

Samensturing gaat dus een stap verder. Het veronderstelt dat een ieder vanuit persoonlijk leiderschap zich eigenaar voelt van de richting en doelen van het team. Samensturing werkt het best als er sprake is van synergie. Dat betekent dat de leden van het team goed weten wat ze met elkaar in huis hebben en wat ze aan elkaar hebben. Samen sturing geven aan hoe de besluitvorming in de praktijk plaatsvindt, vraagt afstemming, heldere kaders en afspraken. Om de resultaten te kunnen halen, die men zich ten doel heeft gesteld, moet men op elkaar kunnen vertrouwen, profiteren van verschillen van mening en ervaren dat er committment is.

Bij de begeleiding van een 'zelfsturend' team komen al deze aspecten aan bod.

Contact

Startend team

Teamontwikkeling

Management team