Werkwijze

Werkwijze

Werkwijze

Nadat het eerste contact heeft plaatsgevonden - dat kan face-to-face, maar ook telefonisch zijn - verwerk ik wat we besproken hebben in een verslag en doe een voorstel voor een aanpak. Als het gaat om een opleiding of een teamtraject, dan geef ik de opbouw aan en in grote lijnen de inhoud van de bijeenkomst(en). Pas als jij als vraagsteller daarvoor akkoord geeft, maak ik een definitief voorstel met een offerte. Nadat de opdrachtbevestiging bij mij binnen is, verwerk ik het voorstel tot een concreet programma. Dat programma is een leidraad, nooit een wet voor een bijeenkomst. Wat zich ter plekke aandient, heeft wat mij betreft altijd voorrang. Niet zelden zit juist daarin de essentie van waar de vraag uit ontstaan is.
Bij een langer durend traject stem ik steeds het programma voor een volgende sessie af om te bepalen of dat wat gepland was nog het meest zinvol is om te doen.

Bij een individueel traject vind ik het wezenlijk dat we elkaar live ontmoeten, voor ik een voorstel kan maken. Het kiezen van de juiste gesprekspartner voor een persoonlijk onderwerp is immers een delicate kwestie. Daarom plan ik altijd een intakegesprek, waarin we beiden kunnen bepalen of er voldoende vertrouwen is. In dat gesprek licht je jouw verhaal toe, zodat voor ons beiden helder wordt wat de vraag is, waarmee je aan de slag wilt. Ik stel je op basis daarvan een aanpak voor en als jij dat ziet zitten, gaan we van start. Coachtrajecten zijn bij mij over het algemeen kortdurend: 5-8 sessies van een uur zijn meestal voldoende.

Contact

Over Marieke

Ervaring

Bewustzijnswiel als middel