Teamcoaching

Teamcoaching

Teamcoaching

Wil jij je team beter laten samenwerken met teamcoaching? MetMariekeMouwe kan je daar bij helpen. In teamverband werken stelt hoge eisen aan de leden van het team. Niet iedereen is hetzelfde en dat heeft invloed op de interactie binnen het team. Om de werkwijze binnen het team te verbeteren, kan teamcoaching een goede begeleidingsvorm zijn. Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces. Maar ook als er sprake is van een crisis, conflicten, ontevredenheid of spanningen kan coaching uitkomst bieden.

Betere samenwerking

Zijn we eigenlijk wel een team en wat betekent dat dan precies? Veel teamtrajecten starten met die vraag. Vaak is er behoefte aan een betere samenwerking, andere teams zoeken juist naar een efficiencyslag die het team beter laat presteren. MetMariekeMouwe heeft inmiddels twintig jaar ervaring in teamcoaching en de ervaring leert dat geen enkel traject met een team hetzelfde is. In samenspraak met de leidinggevende en een vertegenwoordiging van teamleden kijken we wat voor deze samenstelling van mensen het beste traject is. Teamcoaching gebeurt altijd in een veilige en prettige sfeer die teamleden stimuleert open met elkaar in gesprek te gaan, hun mening te uiten en feedback te geven, zodat we na afloop samen afspraken kunnen maken voor de toekomst.

Verschillende categorieën

Niet één team is hetzelfde, maar we kunnen teams qua ontwikkeling wel grofweg indelen in een aantal categorieën. Bij de eerste categorie gaat het  er om elkaar goed te leren kennen en weten wat je aan elkaar hebt. Naast antwoord op vragen als :Wie zijn de mensen met wie ik ga samenwerken? Wat kunnen zij en hoe vullen we elkaar aan? is het bij deze categorie teams belangrijk om een gezamenlijk doel te bepalen. Startende teams, maar ook teams waarin mensen al langer samenwerken, waar veel wisselingen zijn geweest of waar het teamgevoel ontbreekt, vallen in deze categorie. Daarnaast is er het zelfsturende team. De leden in dit team weten goed wat ze aan elkaar hebben en geven samen sturing. Ze moeten op elkaar kunnen vertrouwen en profiteren van verschillen van mening en ervaring. In teamcoaching besteden we aandacht aan deze aspecten. De laatste categorie vormt het managementteam. Elk managementteam is anders en heeft een andere behoefte als ’t om teamontwikkeling gaan. Er is geen standaard recept voor begeleiding van dit soort teams. Goed inzicht krijgen in hoe men samen werkt en wat er moet gebeuren om betere resultaten te halen vormt de basis van een traject. Daarbij komen aspecten als vertrouwen, eigenaarschap, betrokkenheid en teamdenken aan de orde.

Contact

Wil je meer weten over teamcoaching? Neem dan contact op MetMariekeMouwe. Ik vertel je graag meer over wat ik doe en wat de mogelijkheden zijn voor jouw team.

Contact

Leiderschap

Persoonlijke ontwikkeling

Werkgerelateerde coaching