Startend team

Startend team

Startend team

Een groep mensen, die voor het eerst gaat samenwerken, zal zichzelf gemakkelijk in deze categorie herkennen. De eerste behoefte is : kennismaken. Vragen die er toe doen zijn: Wie zijn de mensen die gaan samenwerken? Wat kunnen zij en hoe verhouden ze zich tot elkaar? Welke kwaliteiten zijn er en hoe vullen die elkaar aan? Belangrijk in deze fase is het helder krijgen van een gezamenlijk doel.

In de praktijk kom ik teams tegen, waarin mensen al langere tijd samenwerken en die ik toch 'startend' zou noemen. Vaak is de samenstelling van zo'n team behoorlijk gewisseld en is er nooit echt stil gestaan bij 'wie zijn wij en waarom zijn wij een team?'. Het komt voor dat er behoorlijke, onderliggende schade is, waardoor het team niet echt van de grond komt. Als het team en de leidinggevende besluiten een (nieuwe) start met de teamvorming te maken, levert dit nieuwe inzichten en nieuwe energie op. Voor ik met een dergelijk team aan de slag ga, stem ik graag zowel met de leidinggevende als met een aantal teamleden af.

Contact

Teamontwikkeling

Zelfsturend team

Management team