Stappenplan

Stappenplan
13 mei 2018 marieke

In een coachgesprek biedt het Bewustzijnswiel structuur en duidelijkheid in het ontwikkelproces. Mijn ervaring is, dat het coachees houvast geeft in waar ze zich op kunnen richten en hoe ze zich ontwikkelen. Het is daartoe handig om op enig moment het Bewustzijnswiel kort toe te lichten. Je kunt hiervoor gebruik maken van het artikel Bewustzijnswiel in werking. Het inzicht in de verschillende diepteniveaus van leren en het besef dat na de vertraging de versnelling optreedt, werkt motiverend en in sommige gevallen geruststellend.

Als ik als coach het Bewustzijnswiel inzet, zorg ik ervoor dat ik helemaal aanwezig kan zijn. Dat lijkt een open deur, maar voor mij betekent dat, dat ik opensta voor verdiepen en richten en dus bereid ben om wat ik voor ogen had, los te laten en te ontdekken wat er op dit moment in het contact met de coachee staat te gebeuren. Ook tijdens het gesprek blijf ik alert op wat zich aandient. Ik heb diverse keren gemerkt dat het van cruciaal belang was dat ik mijn waarneming deelde en mijn interpretatie daarvan gaf. Inzicht geven in het proces dat tussen coachee en mij plaatsvindt en dat uitleggen aan de hand van de beweging in het bewustzijnswiel, hielp enorm het bewustzijn te vergroten.

Als je aan het werk bent met de coachee en je volgt je eigen coachplan, dan kun je het Bewustzijnswiel op de volgende manier integreren. Je scan in een aantal stappen tijdens jullie gesprek waar de beweging in het Bewustzijnswiel vastloopt. Daarbij stel je je de volgende vragen:

  • Welk vermogen wordt te weinig aangesproken?
  • Op welk niveau leert de coachee? Welk niveau is nodig?
  • Waar loopt de beweging niet door of zelfs terug?

Een aantal concrete stappen kan je hierbij inzicht geven in waar je aan het werk kunt. Uiteraard kun je jouw repertoire aan technieken en opdrachten gebruiken om de vermogens aan te spreken die nodig zijn!

1. eerste stap:
In hoeverre is de coachee in staat verschil te maken tussen waarneming en interpretatie?
>versterk reflectievermogen met concrete reflectieopdrachten

2. tweede stap:
In hoeverre is coachee in staat zijn gedrags- en gedachtenpatronen te zien?
>versterk reflectievermogen met concrete reflectieopdrachten

3. derde stap:
Op basis waarvan handelt de coachee?

    • Direct op waarnemen – al of niet met interpretatie direct daaraan vast – eerste loop
    • Op basis van keuze naar aanleiding van bewuste reflectie – tweede loop
    • Op basis van een innerlijk weten en heldere focus – derde loop Welke loop van leren wordt ingezet en welk niveau is nodig?

>rijk gecombineerde opdrachten aan waardoor coachee de loop gaat herkennen
>versterk vermogen tot verdiepen als derde loop nodig is

4. vierde stap:
In hoeverre ontstaat vanuit verdieping gevoel voor richting?
>versterk presentzijn door concentratie oefeningen
>versterk vermogen tot richten

5. vijfde stap:
In hoeverre ziet de coachee mogelijkheden en waaraan ijkt hij die?
>versterk vermogen tot kiezen in relatie tot focus

6. zesde stap:
In hoeverre komt de coachee daadwerkelijk in beweging en probeert hij dingen uit?
>versterk vertrouwen in scheppingsvermogen door concrete uitvind- en probeeropdrachten

7. zevende stap:
Welk vermogen/ welke vermogens worden relatief veel en makkelijk ingezet?
>geef de coachee inzicht in het effect en biedt hem handvatten waarmee hij zowel zijn sterke als zwakkere vermogens benut. Dit kan door vb expliciet te laten vertragen
(linkerkant) of versnellen(rechterkant)

Graag hoor ik terug wat de ervaringen zijn.

Succes!

Coachen met het Bewustzijnswiel© – 2012 MariekeMouwe