SLOW-coachtraject?!

SLOW-coachtraject?!
19 december 2014 marieke

SLOWcoachtraject voorkant

‘Eh…dit ken ik toch al?’ hoor ik je denken, als je mijn berichten de afgelopen tijd hebt gevolgd. Je hebt gelijk. En toch ook niet. Afgelopen week werd ik gebeld door een medewerkster van tijdschrift Flow. Het traject dat ik aanbood met gebruik van Flowweekly, wekte verwarring. Men vroeg zich af of Flow nu ook coachtrajecten aanbood. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Vandaar dat ik het coachtraject nu meer op mijn eigen merk richt. In het associërend zoeken naar een naam, die dat goed weergeeft, ontstond: SLOW. Het mooie daarvan is, dat ‘t precies de lading dekt. In het coachen werken we met het Bewustzijnswiel oftewel de Spiral Loop of consciousness. Iedere week is de opdracht die de deelnemer krijgt een uitnodiging om de Spiral Loop in te stappen: even pas op de plaats te maken, koers te bepalen en dan weer gericht verder te gaan. De Spiral Loop gaat dus aan – op ON. Voeg daar Weekly aan toe en je hebt precies wat dit traject beoogt: Spiral Loop On Weekly! (SLOW)

Juist doordat er naast de wekelijkse opdrachten een aantal keer een verdiepend gesprek is, ontstaat de spiraalwerking en krijgt de ontwikkeling diepgang. Het vertragen aan de ene kant en het praktisch vertalen in acties aan de andere kant, geeft een goede balans en houdt het traject levendig en licht. Slow suggereert hierbij dus zeker niet dat het een ellenlang traject is, waarbij je niet opschiet. Integendeel: deze vorm van coaching is net als slowfood; lekker, puur en voedzaam.

In de trajecten die nu lopen, merken we dat SLOW heel goed werkt. Deelnemers zijn enthousiast omdat de wekelijkse schriftjes met daarbij de specifieke opdrachten hen helpen om steeds weer even bewust uit de sleur te stappen en hun creativiteit en een manier van anders denken aanspreken. De gesprekken zorgen ervoor dat de rode draad zichtbaar blijft en geven de verbinding en ontwikkeling weer.

Omdat ik nu met dit product ook even een pas op de plaats kon maken, heb ik gemerkt dat er niet een vaste vorm (tijdschrift) en duur hoeft te zijn voor dit traject. Als basis bied ik nog steeds een startset aan van een intake, 3 gesprekken en 3 maanden wekelijks een opdracht. Daarbij krijg je in principe 20 weken het tijdschriftje Flowweekly cadeau. Vind je het prettiger om een ander tijdschrift als aanleiding voor de wekelijkse opdrachten te nemen, dan kan dat in overleg ook. Je kunt als je wilt het traject steeds verlengen met een maandset: 1 gesprek en 4 opdrachten.

Er is kortom met SLOW meer in beweging gekomen en dat biedt nieuwe mogelijkheden. Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten, neem dan contact op via: marieke@metmariekemouwe.nl