Samenwerken dankzij verschillen

Samenwerken dankzij verschillen
7 mei 2020 marieke

Samenwerken in een zelfsturend team, betekent nogal wat. Als je samen de koers hebt bepaald, hoe ga je dan om met de verschillen in interpretatie van hoe je richting houdt? Hoe maak je dat bespreekbaar? En hoe spreek je elkaar aan als je merkt dat de afspraken niet worden nagekomen?

Mensen reageren verschillend op situaties waarin men ‘t oneens is met elkaar. Sommigen gaan vol vuur de strijd aan om hun gelijk te bevechten, anderen laten zich overdonderen door de stelligheid van hun gesprekspartner en geven toe. De meesten van ons relativeren de kwestie liever en trekken zich terug in de hoop dat ‘het’ zich wel oplost. Vaak blijft er dan een irritant restje smeulen, dat bij de minste of geringste aanleiding ineens kan oplaaien.  Zelden kiezen we ervoor om echt het gesprek aan te gaan. Grappig genoeg denken we wel, dat we dat doen. We willen immers graag samenwerken! Echt het gesprek aangaan, vraagt echter tijd. Allereerst tijd voor jezelf om je af te vragen: waar gaat het voor mij in deze situatie om? Wat is er in wezen belangrijk? En: wat maakt het contact met de ander voor mij de moeite waard?

Als je dat voor jezelf helder hebt, kun je diezelfde vragen aan de ander stellen. Jouw antwoorden en die van de ander leg je dan naast elkaar – ze zijn het even veel waard om goed begrepen te worden. Hier komt ‘t dus aan op je luistervaardigheden: doorluisteren, totdat je werkelijk snapt waar het de ander om gaat. En ‘t komt aan op je assertiviteit: helder vertellen waar het jou om gaat. Dan kun je de vervolgvraag stellen: en nu? Wat kunnen we nu we dit weten, samen bedenken?

Vanuit deze gelijkwaardigheid vind je een nieuwe route in de richting van de koers die jullie varen.

Wil je weleens weten welke stijl jij ‘t liefste kiest in het omgaan met verschillen? Maak dan de test en kijk wat je van de uitkomst vindt. Doe de test

NB. De namen bij de diverse kwadranten verschillen nog wel eens. Ontlopen wordt ook wel vermijden genoemd en is een zinvolle stijl bij onbelangrijke zaken. Toegeven wordt ook wel aanpassen genoemd en is een zinvolle stijl als je krediet wilt opbouwen op relatiegebied. Forceren wordt ook wel doordrukken of vechten genoemd en dit is een zinvolle stijl als er sprake is van crisis of onpopulaire acties/maatregelen nodig zijn. Samenwerken wordt ook wel open onderhandelen of win-win  genoemd en is een passende stijl als committment nodig is en rancunes moeten worden vermeden. Compromis heet tenslotte in de meeste modellen ook compromis en die stijl is passend als oplossingen tijdelijk zijn en een redelijk besluit goed genoeg is.