Puzzelen

Puzzelen
26 oktober 2015 marieke

dreamstime_m_47289378Er lag al een mooi programma, dus we konden meteen met goede ingrediënten aan de slag. Elise (ACTA- Advies) wilde graag een compactere versie van de leiderschapstraining voor talent binnen de overheid. Bovendien zou er nog meer aandacht moeten komen voor de praktijk van de deelnemers. Op basis van haar kennis en ervaring en die van mij met het FastForward programma voor talent binnen Capgemini gingen we aan de slag. We schoven, vervingen, voegden toe, schaafden bij en keken of alles opnieuw paste. Dat was een mooi proces, waarbij we steeds enthousiaster werden over de samenstelling van het programma. Uiteindelijk creëerden we een programma van 1 jaar, waarbij er twee los te volgen delen van een halfjaar ontstonden.

Kern van het programma is het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden om nu en in de toekomst mee vorm te geven aan waar de ‘flexibele overheid’ voor staat. Dat doen we door in een aantal blokken een combinatie te maken van korte inhoudelijke input, een praktijkbezoek aan een werkplek van een van de deelnemers, een inspirerende spreker uit het werkveld en een doorlopende rode draad casus. Daarnaast verrijken we het programma met praktische casuïstiek (lees rollenspelen), coaching en intervisie, waardoor iedereen op maat de aandacht krijgt die nodig is.

Terwijl we bezig waren met het ontwerpen van het programma vertelde Elise over haar eerdere ervaringen, waarbij ze bijvoorbeeld met een groep in Gouda was geweest om een lokaal buurtinitiatief te bezoeken. Juist het bespreken van de betrokkenheid en verantwoordelijkheid die de deelnemers hebben bij dit soort initiatieven en de rol die zij voor zichzelf zien weggelegd bij de besluitvorming en vormgeving van vergelijkbare  projecten binnen hun eigen gemeente, is heel relevant. Het geeft het formuleren van je eigen missie en visie een kader en  maakt inzicht in je kwaliteiten noodzakelijk.

Wat ik inspirerend vond om te horen en wat ik herken van het werken met het talent uit de Fast Forward groepen, is het kritisch vermogen, de creativiteit en energie waarmee de deelnemers het geleerde integreren in hun eigen werkzaamheden. Ik kijk er enorm naar uit om met een nieuwe groep talentvolle mensen aan de slag te gaan en samen met Elise te ontdekken hoe deze deelnemers onze nieuwe variant van het programma gaan ervaren. Mocht je meer willen weten en/of geïnteresseerd zijn in de prachtige folder, kijk dan op: http://acta-advies.nl/talent-in-uitvoering !

Je kunt mij natuurlijk ook altijd mailen voor meer informatie.