Persoonlijk leiderschap training

Persoonlijk leiderschap training

Persoonlijk leiderschap training

Persoonlijk leiderschap ontwikkelen is voor alle professionals van belang. Weten wat voor jou belangrijk is en wat je nodig hebt om het beste uit jezelf te halen, wordt in allerlei functies en rollen gevraagd. MetMariekeMouwe heeft veel ervaring met diverse vormen waarin persoonlijk leiderschap getraind wordt en kan dus op verschillende manieren helpen bij de ontwikkeling daarvan.

Een van de vormen is een training persoonlijk leiderschap. Daarin leer je wat jij nodig hebt om effectief te zijn.

Beginnend leidinggevenden

Bij een persoonlijk leiderschap training krijg ik te maken met verschillende typen leidinggevenden. Deze verschillende typen vragen allemaal andere aandachtsgebieden in de coaching. Voor een beginnend leidinggevende die net leiding geeft aan een team, is het spel tussen de wensen van het team en de eisen van de managementorganisatie nog geen gesneden koek. Je wordt voortdurend heen en weer geslingerd tussen die twee. Dit is dan ook een veel voorkomend thema in coaching. Tijdens de persoonlijk leiderschap training proberen we helder te krijgen hoe je de regie voert, zodat je het gevoel krijgt controle en overwicht te hebben.

Zelfsturende teams

Tegenwoordig is de vraag naar zelfsturende teams in veel organisaties aan de orde. Dat betekent dat leidinggevenden hun rol meer faciliterend moeten gaan invullen. In de persoonlijk leiderschap training ligt de focus op bewustwording en het eigen maken van een andere manier van leiderschap. We kijken meer naar het grotere geheel van de organisatie in plaats van alleen maar het team of de afdeling. Hoe kun je daar de juiste invloed uitoefenen?

Executive coaching

Als laatste is er executive coaching. Daarbij is mijn rol vooral spiegelend. De leidinggevende is eindverantwoordelijk voor een grote afdeling of een bedrijf. Daarmee bekleed hij een eenzame positie, waarbij het vaak aan een sparringpartner ontbreekt. Die rol vul ik graag in. Daarbij helpt de ervaring die ik met andere leidinggevenden heb opgedaan om een juiste inschatting te maken van wat er nodig is. Op dit niveau denk ik mee, daag ik uit en zet actief aan tot mentaliseren.

Contact

Wil je meer weten over de persoonlijk leiderschap training? Neem dan contact met mij op. Voor alle niveaus geldt dat we in een intakegesprek bepalen wat de focus en de aanpak gaat zijn van de coaching. Een intakegesprek is altijd vrijblijvend, maar niet gratis.

Contact

Leiderschap

Persoonlijke ontwikkeling

Werkgerelateerde coaching