Over Marieke

Over Marieke

Over Marieke Mouwe

Mijn ervaring als communicatie trainer -ik ben van oorsprong neerlandica- combineer ik met mijn achtergrond als dramadocent. Ik kijk naar de interactie alsof ik naar een toneelspel kijk. Zowel bij teams als bij individuen zoom ik in op wat ze eigenlijk willen laten zien en vraag me af wie ze eigenlijk (willen) zijn. Dat geeft mij zicht op hun potentie en daarmee ga ik aan de slag. Op allerlei manieren, daarbij gebruikmakend van mijn inmiddels ruime arsenaal aan interventies, werkvormen en technieken, werk ik als een trainer/regisseur om die potentie productief te maken. Mensen gaan daarbij ervaren dat ze doen waar ze goed in zijn, en in teams kan synergie ontstaan. Belangrijk daarbij vind ik aandacht voor de setting, want leren vliegen zonder dat daar de ruimte voor is, lijkt me zinloos.
Ik houd dus als het ware ‘het hele toneelstuk’ in de gaten en concentreer me niet alleen op het spel in die ene scène, waar we naar kijken. In mijn optiek zou dat vals spelen zijn en geen duurzame verbetering betekenen.

Op diverse niveaus ben ik dus tegelijkertijd aan het werk en ik neem daar de mensen met wie ik werk in mee, zodat ook zij zicht krijgen op het grotere geheel, waar zij onderdeel van zijn. Uiteindelijk heb ik mijn werk goed gedaan als de teams en het individu op hun plek in hun kracht staan en vol energie, zelfstandig verder kunnen groeien in die context.

Vanuit de behoefte iets meer structuur te geven aan hoe ik werk, heb ik het Bewustzijnswiel ontwikkeld. Hoe ik dat gebruik kun je lezen bij Bewustzijnswiel als middel. Onder Werkwijze licht ik toe wat voor mij de stappen zijn, die horen bij een team of individueel traject. Ik kan me voorstellen dat daarmee niet alle vragen zijn beantwoord. Neem daarom gerust contact met me op als je vragen hebt.

Contact

Werkwijze

Ervaring

Bewustzijnswiel als middel