Management team

Management team

Management team

Er is geen standaard recept te geven voor de begeleiding van een management team. Dat komt doordat de vragen waarmee ik in de afgelopen jaren met een dergelijk team heb gewerkt, behoorlijk uiteenliepen. Bij het ene team komt het erop neer eerst de diverse spelers beter in hun kracht te zetten, en vervolgens de manier waarop ze samenwerken te versterken in een ander team is het nodig om eerst de neuzen dezelfde kant op te krijgen en de verschillen te benutten in plaats van te bestrijden.

De grootte van het team en de taak waarvoor de managers zich gesteld zien, speelt ook een grote rol. Aandacht voor onderling vertrouwen, zodat men zich kan uitspreken, is een eerste punt van aandacht. Soms is daarvoor een intensieve sessie nodig, soms is het juist zinvol om een denkmodel als uitgangspunt te gebruiken, zodat er een gezamenlijk referentiekader ontstaat. De afstemming over de aanpak en het effect van de gevolgde stappen in de praktijk, zijn voor mij in het werken met een managementteam heel belangrijk. Alleen zo worden de resultaten merkbaar en duurzaam beter.

Contact

Startend team

Zelfsturend team

Teamontwikkeling