Leiderschap

Leiderschap

Leiderschap

It’s lonely at the top. Om een of andere reden dichten wij mensen in een leidinggevende positie eigenschappen toe, die ervoor zorgen, dat ze niet meer ‘een van ons’ zijn. Meerdere malen heb ik ervaren hoe lastig dit is voor de leidinggevenden in kwestie.Daarom schakelen steeds meer leidinggevenden op allerlei niveaus coaches in om mee te sparren.

Ik onderscheid op grond van de ervaring als leidinggevende een aantal aandachtsgebieden in de coaching. Voor een beginnend leidinggevenden die net leiding geven aan een team is het spel tussen de wensen van het team en de eisen van de managementorganisatie nog geen gesneden koek. Het voortdurend heen en weer worden geslingerd tussen die twee, is een veel voorkomend thema in coaching. Helder krijgen hoe je regie voert, is een belangrijke stap naar een gevoel van controle en overwicht.

Leidinggevenden die dit stadium succesvol hebben doorlopen, krijgen uitdagingen als ze hun team of afdeling door een transitie gaan begeleiden. Tegenwoordig is de vraag naar zelfsturende teams in veel organisaties aan de orde en moeten leidinggevenden hun rol meer faciliterend gaan invullen. In de coaching ligt de focus op bewustwording en het eigen maken van een andere manier van leiderschap. De vraag ligt niet meer primair bij het team of de afdeling, maar betreft het grotere geheel van de organisatie, waarin men functioneert en hoe daar invloed uit te oefenen.

Bij executive coaching is mijn rol vooral spiegelend. De leidinggevende is bijna altijd eindverantwoordelijk voor een grote afdeling of een bedrijf. Die positie is de meest eenzame van de drie; de behoefte aan een sparringpartner is hier het grootst. Op dit niveau denk ik mee, daag overtuigingen uit en zet actief aan tot mentaliseren. We bespreken casuïstiek in een zo breed mogelijke context.

Voor alle niveaus geldt dat we in een intakegesprek bepalen wat de focus en aanpak gaat zijn van de coaching. Voor de een is het prettig om een traject met een vast aantal gesprekken af te spreken, terwijl een ander liever gebruik maakt van een gesprek als dat nodig is. Een intakegesprek is altijd vrijblijvend, maar niet gratis.

Contact

Coaching

Persoonlijke ontwikkeling

Werkgerelateerde coaching