Interactievaardig SCRUMteam

Interactievaardig SCRUMteam

Interactievaardig SCRUMteam

Een SCRUMteam functioneert geweldig als de interactie tussen de leden goed loopt. In 4 sessies van een dagdeel onderzoeken we daarom de vaardigheden die je nodig hebt om succesvol te zijn als/in een SCRUM team. "We" zijn in dit geval een trainer en een acteur. Dat betekent, dat de sessies zeer dynamisch en interactief zijn. Het liefst werken we met situaties die spelen in de praktijk, zodat we de theorie direct toepasbaar kunnen maken.

De onderwerpen die aan de orde komen, zijn: basis communicatievaardigheden (LSD), feedback, conflicthantering, onderhandelen, overtuigen en presenteren. Juist omdat de meeste mensen de kennis van deze vaardigheden wel hebben, staan we daar niet te lang bij stil en gaan vooral met allerlei vormen van spel uitproberen hoe die kennis in de praktijk gebracht kan worden. Daarvoor spelen trainer en acteur regelmatig samen, regisseert de groep de acteur, gaat het spel verder met een van de deelnemers of gaat de hele groep zich met een casus bemoeien. Een klassiek 1-op-1 rollenspel zul je zelden tegenkomen, daarvoor is het samen onderzoeken en ervaren veel te zinvol en leuk.

Contact

Training en opleiding

Effectief leidinggeven

Zelfsturing