Effectief leidinggeven

Effectief leidinggeven

Effectief leidinggeven

Als basis voor een opleiding 'effectief leidinggeven' gebruik ik het model voor Situationeel Leidinggeven van Paul Hersey en Ken Blanchard. Om de stijlen, die daarin naar voren komen, goed te kunnen inzetten, besteden we aandacht aan de vaardigheden, die daarvoor nodig zijn. Er zijn vervolgens verschillende mogelijkheden om die verder te verdiepen. Afhankelijk van de kennis en ervaring van de groep, maken we daar een keuze in.

Het belangrijkste om succesvol te zijn als leidinggevende is, dat je kunt schakelen tussen stijlen. Dat vraagt het vermogen om te reflecteren op jezelf, de medewerker en de situatie en daarin te bepalen welk gedrag je het beste kunt inzetten om een bepaald effect te bereiken. Naast het kunnen herkennen van de stijlen en het hanteren ervan, besteden we daar dus ruim aandacht aan.

In deze opleiding werk ik meerdere dagdelen met een acteur, zodat de verschillende leidinggevende stijlen en het effect duidelijk zichtbaar zijn. Daarnaast werkt het bijzonder inzichtelijk om situaties uit de werkpraktijk met de acteur uit te spelen en zo het mentaliseren te oefenen. Zowel voor degene die oefent als voor degene die kijkt, is dit leerzaam.
Contact

Interactievaardig SCRUMteam

Training en opleiding

Zelfsturing